Welkom

Wie ben ik?

Voetreflexzonetherapie

Oorreflexzonetherapie

Zwangerschaps- reflexzonetherapie

Chinflex

Reiki

Aura healing

Hooggevoeligheid

Stress en burn-out

Artrose en Reuma

Rugklachten

Kosten en vergoedingen

Contact

Nieuws

PRIVACY verklaring ZonneReflex:

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk kunnen zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, zou kunnen opvragen bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mij best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
 • Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

  De gegevens uit uw dossier zouden ook gebruikt kunnen ook nog voor de volgende doelen:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.
 • Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u ook eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard. Als cliënt heeft u het recht om vergeten te worden. Daartoe kunt u een schriftelijk verzoek indienen, waarna uw dossier vernietigd wordt.

  Privacy op de zorgnota

  Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • uw naam ( soms uw adres en woonplaats )
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of 'psychosociaal consult’
 • de kosten van het consult.
 • Als u voor behandelingen in mijn praktijk komt, vraag ik U om een geprint exemplaar van deze privacyverklaring te ondertekenen. Deze wordt in uw dossier bewaard.

  Klachtenregeling

  Ik heb een klachtenregeling op grond van de wet Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg.) Als U een klacht heeft is het fijn als we die samen eerst kunnen bespreken. Vaak komen we dan samen tot een goede oplossing. Als dit niet lukt kunt U zich wenden tot de vertrouwenspersoon van de VNRT, Carien van der Poel. Als er dan voor U nog geen goede oplossing is, kunt U zich wenden tot de Geschillen Commissie Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG), die een bindende uitspraak zullen doen. Meer informatie hierover kunt U vinden op de website van de VNRT, onder klachtenregeling VNRT.